Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Ekstraktor ASE 150

ASE 150 jest aparatem wykorzystującym opatentowaną technikę ekstrakcji przyspieszonej (ASE) do ekstrakcji stałych i półstałych próbek przy użyciu popularnych rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia.

W celu umożliwienia stosowania ASE w laboratoriach o ograniczonym budżecie, ASE 150 został zaprojektowany do pracy z jedną, ręcznie wymienianą celą.

Technika ASE jest nieporównywalnie szybsza niż Soxhlet, sonifikacja i inne techniki ekstrakcyjne, dodatkowo ASE zużywa zdecydowanie mniej odczynników, energii i wymaga znacznie mniejszego zaangażowania personelu laboratorium.

Producent:

Thermo Scientific

W ASE 150 można stosować cele ekstrakcyjne o pojemności od 1 do 100 ml wykonane ze stali nierdzewnej oraz z materiału o nazwie Dionium, który jest odporny na działanie ługów i kwasów mineralnych. Jako pojemniki kolekcyjne wykorzystywane są wiale i butelki o objętościach odpowiednio 60 i 250 ml.

Możliwość stosowania cel ekstrakcyjnych wykonanych ze stopu Dionium w połączeniu z linią cieczy odporną na działanie ługów i kwasów pozwala na rozszerzenie dotychczasowego stosowanie ASE o szereg nowych metod, z których warto wymienić oznaczanie zawartości tłuszczu po procesie kwaśnej hydrolizy, oznaczanie tłuszczu po zasadowej saponifikacji oraz ekstrakcję Cr (VI) roztworami o niższych wartościach pH.

ASE 150 jest idealnym instrumentem dla laboratoriów wprowadzających nowoczesną technikę szybkiej ekstrakcji (ASE).

ASE 150 jest aparatem ekonomicznym, zdolnym do ekstrakcji jednej próbki w celach ekstrakcyjnych o objętości od 1 do 100 ml wykonanych ze stali nierdzewnej lub stopu Dionium.

System ASE 150 nadaje się idealnie dla potrzeb wyższych uczelni, laboratoriów badawczo-rozwojowych i małych laboratoriów usługowych.

Technika ekstrakcji przyspieszonej (ASE) skraca do kilkunastu minut proces ekstrakcji zwykle zajmujący godziny. W porównaniu z technikami tradycyjnymi (Soxhlet, ultradźwięki) ASE daje lepsze rezultaty w ułamku czasu wymaganego przez tradycyjne techniki ekstrakcyjne. Oprócz znacznego skrócenia czasu ASE oferuje znacznie niższy niż inne techniki koszt ekstrakcji, redukując zużycie rozpuszczalników do 90%.

Najważniejsze zalety ASE 150:

 • Ekstrakcja w przeciągu minut
 • Dramatyczna redukcja zużycia odczynników
 • Szeroki zakres aplikacji z możliwością ekstrakcji próbek po procesie hydrolizy kwaśnej lub zasadowej oraz kwaśnej ekstrakcji Cr (VI)
 • Aparat zaaprobowany przez U.S. EPA i program CLP
 • Automatyczna ekstrakcja pojedynczej próbki
 • Aparat dedykowany dla laboratoriów wykonujących niewiele ekstrakcji
 • Niska cena
 • Cele ekstrakcyjne wykonane ze stali nierdzewnej lub stopu Dionium
 • Linia cieczy odporna na działanie ługów i kwasów
 • Objętości próbek: 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 ml
 • Odbieralniki kolekcyjne: 60 lub 250 ml
 • Temperatura robocza: od temperatury pokojowej do 200o C
 • Ciśnienie robocze: 10 MPa
 • Małe wymiary
Specyfikacja:

Piec: pracuje z celami o objętościach: 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 ml
kontrola temperatury: od temperatury pokojowej do 200o C
orientacja pionowa z przepływem z góry do dołu
Pompa: ciśnienie robocze: 10 MPa
przepływ cieczy: 70 ml/min
automatyczny czujnik ciśnienia
Czujnik cieczy: czujnik IR kontrolujący poziom cieczy podczas zbierania ekstraktu
Wyświetlacz i klawiatura: wyświetlacz LCD, 8 x 45 znaków z wyświetlaniem, tworzeniem i zapamiętywaniem metod
Cele ekstrakcyjne: siedem objętości: 1, 5, 10, 22, 34, 66 i 100 ml
ręczny system uszczelniania cel zapewniający szczelność w warunkach wysokiego ciśnienia
Taca na cele ekstrakcyjne: pojedyncza pozycja robocze
2 pozycje płuczące
Odbieralniki kolekcyjne: 60 i 250 ml, pokrywy wial wyposażone w septa inertne chemicznie
Taca na odbieralniki kolekcyjne: wiala 60 ml lub butelka 250 ml
Ciecze ekstrahujące: szeroka gama rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych
Wymagania pneumatyczne: azot o ciśnieniu od 1034 do 1340 kPa