Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Serwis

Webinary

Zapraszamy na cykl webinarów, w których eksperci z firm partnerskich przedstawiają możliwości metod analitycznych.
Webinary obejmują zagadnienia sprzętowe i aplikacyjne.
Prezentacje prowadzone są w języku angielskim.


Zalety automatyzacji reakcji qPCR/PCR

3.11.2023

godz. 15:00 CEST

Technika ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazy (qPCR), umożliwiając analizę przyrostu DNA i RNA w czasie rzeczywistym, zmieniła w istotny sposób metodykę prowadzonych badań molekularnych.

Metody oparte o amplifikację cząsteczek kwasów nukleinowych w próbkach, odgrywają istotną rolę we współczesnej diagnostyce medycznej, począwszy od analizy ekspresji genów po badania nad mutagenezą.
Bardzo poważny problem podczas pracy z tak czułymi technikami, jakimi są PCR/qPCR, stanowią zanieczyszczenia, nawet śladowymi ilościami DNA.
Często mogą one prowadzić do otrzymywania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich. Należy pamiętać, że gdy tylko wykryje się kontaminację, nie ma sposobu na jej usunięcie z trwającego eksperymentu.
Dlatego tak ważne jest, aby w pierwszej kolejności zapobiegać zanieczyszczeniu próbki. Ręczne procesy w eksperymentach qPCR, zwłaszcza przy wielu powtórzeniach, z natury niosą ze sobą dodatkowe ryzyko wprowadzenia zanieczyszczeń i błędów, takich jak np. dodanie niewłaściwej próbki do niewłaściwego dołka.

Wprowadzenie automatyzacji do codziennej pracy w laboratorium, to nie tylko oszczędność czasu czy też zmniejszenie kosztów wykonania eksperymentów, ale przede wszystkim wysoka powtarzalność otrzymywanych wyników, poprzez wyeliminowanie błędu ludzkiego, wynikającego m.in. z nieprecyzyjnego pipetowania, jak i ryzyka kontaminacji.

Podczas tego seminarium, uczestnicy poznają m.in. podstawy automatyzacji w reakcjach qPCR oraz technikach powiązanych, ale także wiele korzyści, jakie automatyzacja wnosi do laboratorium.
Uczestnicy dowiedzą się, jak szybko i skutecznie wdrożyć automatyzację do swoich rutynowych prac.

Prowadzący zapozna uczestników z obsługą stacji pipetującej Gilson PIPETMAX®, jak ją konfigurować w zależności od  wykorzystywanych technik i prowadzonego eksperymentu.
Omówione zostaną także już istniejące protokoły w bazie danych, popularne opcje oprogramowania i możliwości szkoleniowe.

Kluczowe cele webinaru:

 • Jak łatwo wdrożyć automatyzację w laboratorium?
 • Podstawowe różnice pomiędzy ręcznym a automatycznym nastawianiem reakcji
 • Korzyści płynące z automatyzacji
 • Jak rozpocząć pracę z automatyzacją/oprogramowaniem?

Kto powinien uczestniczyć?

 • lab menagerowie
 • technicy laboratoryjni
 • diagności laboratoryjni

Wszystkie sesje i warsztaty będą dostępne do wglądu na żądanie po zakończeniu wydarzenia.

PROWADZĄCY: Dr Jeremy Poulet Benedetti

Jest specjalistą ds. automatyzacji firmy GILSON®
Uzyskał stopień doktora biologii molekularnej na Université de Paris (Francja). Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę, aby wspierać naukowców podczas wdrożenia automatyzacji w prowadzonych badaniach..

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARPrzegląd znormalizowanych metod IC do analizy wody

5.10.2023

godz. 11:00 CEST

Chromatografia jonowa (IC) to technika szeroko stosowana do analizy próbek wody z różnych źródeł, w tym wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków. Ścisłe przestrzeganie krajowych lub światowych znormalizowanych metod chromatografii jonowej, w tym ISO, ASTM i DIN, ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania wiarygodnych i dokładnych wyników.

Ponadto standaryzacja zapewnia ujednoliconą metodę analityczną do porównywania i oceny zbiorów danych z monitorowania środowiska.

Podczas tego seminarium internetowego nasz ekspert  Thermo Fisher Scientific  w dziedzinie chromatografii jonowej, Detlef Jensen, naświetli kluczową rolę standardowych metod chromatografii jonowej w analizach zanieczyszczeń wody.

Omówione zostaną procedury chromatografii jonowej ISO i ASTM dotyczące następujących zanieczyszczeń wody:

 • Produkty uboczne dezynfekcji, np. bromiany
 • Nadchlorany
 • Chromiany
 • Kationy, np. sód, wapń i amon
 • Aniony, np. chlorek, azotan i fluorek

Kto powinien uczestniczyć?

 • Laboratoria badawcze środowiska i wody
 • Naukowcy laboratoryjni i technicy używający techniki IC
 • Kierownicy laboratoriów chemii analitycznej wody i środowiska
 • Komercyjne laboratoria badawcze

Wszystkie sesje i warsztaty będą dostępne do wglądu na żądanie po zakończeniu wydarzenia.

PROWADZĄCY: Detlef Jensen
Sr. Application Expert Applied Markets, EMEA Thermo Fisher Scientific

Detlef posiada tytuł doktora chemii uzyskany na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Przez 30 lat piastował wiele stanowisk w firmach Dionex i Thermo Fisher Scientific. Wspiera naszych użytkowników i nasz zespół ekspertów terenowych w całej Europie swoją głęboką wiedzą na temat wszystkich oczekiwań związanych z chromatografią jonową i jej zastosowaniami

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR


Global IC Symposium 2023

W tym roku zapraszamy Cię do udziału w sympozjum aby dowiedzieć się, co chromatografia jonowa (IC) może zrobić dzięki swoim wszechstronnym możliwościom w całym spektrum zastosowań IC, aby poprawić przepływy pracy i rozwiązywać problemy.

Podczas tego trzydniowego wirtualnego wydarzenia dowiedz się od panelu ekspertów, w jaki sposób najnowsze aplikacje pomagają osiągnąć przełom w badaniach, i uzyskaj cenne informacje o tym, jak postępy w zakresie chromatografii jonowej mogą zwiększyć możliwości analityczne laboratorium.

Kluczowe tematy:

 • Oznaczanie chloranów w próbkach agarowych metodą chromatografii jonowej
 • Oznaczanie dwutlenku siarki w żywności metodą chromatografii jonowej
 • Analiza polarnych pestycydów kationowych metodą IC-MS
 • Oznaczanie składu glikoproteinowego kwasu sialowego za pomocą HPAE-PAD z podwójnym generowaniem eluentu

Chociaż każdy dzień jest odpowiedni dla określonego regionu, możesz wziąć udział w dowolnej sesji każdego dnia.

TUTAJ DOSTĘPNA JEST AGENDA

Wszystkie sesje i warsztaty będą dostępne do wglądu na żądanie po zakończeniu wydarzenia.

Dołącz do nas na Globalne Sympozjum IC 2023!

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR


Izolacja mniejszych kannabinoidów: wszechstronne rozwiązanie
do oczyszczania ekstraktów z konopi i półsyntetycznych kannabinoidów

Korzystając z kompaktowego systemu CPC dr Manar Alherech opracował opłacalne, skalowalne rozwiązanie do usuwania d9-THC z olejów konopnych, a także izolacji kwasów kannabinoidowych (ekstrakty niezdekarboksylowane), usuwania pestycydów, izolacji terpenów pochodzących z konopi i procedur oczyszczania dla półsyntetycznych kannabinoidów.

Kluczowe cele webinaru

W tym webinarium przedstawiamy izolacje specyficzne dla aplikacji, podkreślające wartość metody CPC w laboratorium ekstrahującym konopie.


Kliknij poniższy link i wypełnij formularz na następnej stronie, aby obejrzeć pełne webinarium ZA DARMO!

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR


Bezpieczeństwo żywności i badania jakości 

Emerging Topics in Food Safety to nowa seria kwartalnych webinarów na rok 2022, mająca na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności, które są ważne w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Każda sesja będzie dotyczyć różnych tematów związanych z bezpieczeństwem żywności, obejmując te, które są bardziej znane lub istotne.

Kto powinien uczestniczyć?

 • Menedżerowie laboratoriów i analitycy, którzy mają wyzwania analityczne podczas testowania żywności i napojów
 • Laboratoria badawcze QA/QC, które chcą być na bieżąco, a także być gotowe na przyszłe wyzwania
 • Kierownicy laboratoriów, którzy chcą wykorzystać pełny potencjał analityczny urządzeń badawczych

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR


Pierwsza metoda analityczna do analizy zarówno HAA, jak i polarnych pestycydów za pomocą IC-MS/MS

Wśród wytycznych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia zostały określone zasady oznaczania kwasów reprezentatywnych kwasów halogenooctowych (HAA).

Związki te są drugą po trihalometanach (THM) najpowszechniejszą klasą produktów ubocznych dezynfekcji w wodzie pitnej. Do chwili obecnej większość technik analitycznych stosowanych do analizy HAA opiera się na chromatografii cieczowej lub gazowej sprzężonej z pojedynczymi lub potrójnymi detektorami kwadrupolowymi. Obie techniki są często poprzedzone czasochłonnymi i kosztownymi czynnościami przygotowawczymi. Dlatego należy opracować nowatorskie metody, które uwzględnią wyzwanie, jakim jest analiza silnie polarnych pestycydów w wodzie pitnej i środowisku.

Francuska Szkoła Zdrowia Publicznego (LERES/EHESP) opracowała pierwszą metodę analityczną do analizy zarówno HAA, jak i polarnych pestycydów za pomocą IC-MS/MS. Metoda jest prosta, bez przygotowania próbki, bardzo czuła i bezrozpuszczalnikowa. Metoda została zwalidowana przez francuską komisję akredytacyjną. Metoda analityczna i dane z walidacji zostaną przedstawione podczas tego webinaru.

Kluczowe cele webinaru

 • Najnowsza technika IC-MS/MS dla HAA zgodnie z metodą EPA 557
 • Ostatnie zmiany w analizie HAA pod kątem optymalizacji procesów i monitorowania zgodności

Kto powinien uczestniczyć?

 • Operatorzy wodociągów zainteresowani analizą produktów ubocznych dezynfekcji w celu monitorowania zgodności
 • Naukowcy zainteresowani najnowszymi osiągnięciami metod analitycznych
 • Kierownicy laboratoriów, którzy rozważają nowe oprzyrządowanie IC do tych zastosowań

Prowadzący

Mari-Vorgan Louyer
Responsable Analyse Chimie
French School of Public Health (LERES/EHESP)

Mari-Vorgan Louyer od blisko 20 lat zajmuje się chemią analityczną. Dołączyła do laboratorium badawczego ds. środowiska i zdrowia Francuskiej Szkoły Zdrowia Publicznego (LERES/EHESP) w 2005 roku, najpierw jako analityk, a od 2011 jako kierownik zespołu. Wdrożyła i prowadzi szeroki zakres metod fizykochemicznych, takich jak automatyczna kolorymetria (przepływ ciągły, analiza dyskretna), elektrochemia, wolumetria, chromatografia jonowa, grawimetria w matrycach środowiskowych (woda, powietrze, gleba). Wyniki analityczne są opracowywane w ramach akredytacji COFRAC (Francuski Komitet Akredytacyjny) w zakresie kontroli sanitarnej i działalności badawczej. Każdego roku powstaje około 50 000 wyników, z których 96% jest akredytowanych. Mari-Vorgan zajmuje się również opracowywaniem innowacyjnych metod analitycznych, w tym metod opartych na chromatografii jonowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Przez ostatnie 10 lat z powodzeniem wdrożyła w ramach akredytacji kilka metod IC, takich jak chromatografia jonowa 2D, IC-MS, IC-MS/MS.


  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARSzybka, dokładna i czuła analiza kwasów halogenooctowych (HAA) przy użyciu IC-MS/MS

Kwasy halogenooctowe (HAA) są produktami ubocznymi dezynfekcji (DBP) generowanymi podczas procesu chlorowania wody i stwierdzono, że zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Analiza HAA jest złożonym i długotrwałym procesem z ustalonymi metodami GC-MS lub IC-MS, które zwykle trwają godzinę.

Tutaj udostępniamy nową aplikację HAA wykorzystującą innowacje w chromatografii jonowej w połączeniu z potrójną kwadrupolową spektrometrią masową. Prezentacja szczegółowo opisuje elastyczność i oszczędność czasu przy zastosowaniu zoptymalizowanej konfiguracji IC-MS wraz z jej zdolnością do oferowania dokładnych i powtarzalnych wyników.

Kluczowe cele webinaru 
Dowiedz się, jak ta nowa aplikacja może pomóc:

 • Przyspieszyć analizy HAA
 • Uzyskać wiarygodną i dokładną ocenę ilościową z łatwego w użyciu systemu
 • Osiągnąć wydajność, która spełnia ograniczenia regulacyjne i spełnia wytyczne

Kto powinien uczestniczyć?

 • Analitycy pracujący w laboratoriach środowiskowych, wodnych, napojów i żywności
 • Rządowe i kontraktowe organizacje testujące, które chcą ulepszyć metody i obniżyć koszty
 • Naukowcy chcący poznać innowacje w chromatografii i spektrometrii mas

Prowadzący

Wai-Chi Man
Ion Chromatography - Technical Specialist
Thermo Fisher Scientific, Hemel Hempstead, UK

Specjalizuje się w chromatografii jonowej od ponad 30 lat. Posiada 33-letnie doświadczenie w chemii analitycznej w szerokim zakresie technik (IC, LC, GC, CE, MS, NMR, ICP, FTIR itp.). Spędziła 7 lat zajmując się StructuralElucidation przy użyciu szerokiej gamy instrumentów analitycznych. 20 lat w branży farmaceutycznej - od badań do produkcji. Pracuje dla ThermoFisher Scientific od 8 lat, współpracując z klientami z różnych branż. Pasjonatka promowania STEM (Science Technology Engineering Mathematics) wśród przyszłych naukowców.

George Renney
Field Application Specialist
Thermo Fisher Scientific

George jest naukowcem zajmującym się zastosowaniami użytkowymi aplikacji, specjalizującym się w opracowywaniu zarówno badań, jak i rutynowych zastosowań ilościowej spektrometrii mas. George ma 5-letnie doświadczenie w przemysłowej spektrometrii mas. Rozpoczął karierę w zakładzie Proteomics na Kings College London University, gdzie przed dołączeniem do Thermo Fisher Scientific zdobył wiedzę ekspercką w zakresie eksperymentów ilościowych i odkrywczych.


  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR
Nasza kompleksowa obsługa serwisowa to KOMFORT TWOJEJ PRACY.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami poprzez e-mail, telefon lub 
Formularz zgłoszenia
rolex swiss hbb v6 rolex gmt master mens rolex calibre 2836 2813 116718grso gold tone is designed for efficiency together with pleasure.pure hand to create is a major feature of replica rolex day date mens rolex calibre 2836 2813 m228235 0002 rose gold tone china watches.