Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Serwis

Webinary

Zapraszamy na cykl webinarów, w których eksperci firmy Thermo Fisher Scientific przedstawiają możliwości metod analitycznych.
Webinary obejmują zagadnienia sprzętowe i aplikacyjne.
Prezentacje prowadzone są w języku angielskim.


Bezpieczeństwo żywności i badania jakości 
5 lipca godz. 11:00

Emerging Topics in Food Safety to nowa seria kwartalnych webinarów na rok 2022, mająca na celu zaprezentowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności, które są ważne w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Każda sesja będzie dotyczyć różnych tematów związanych z bezpieczeństwem żywności, obejmując te, które są bardziej znane lub istotne.

Kto powinien uczestniczyć?

 • Menedżerowie laboratoriów i analitycy, którzy mają wyzwania analityczne podczas testowania żywności i napojów
 • Laboratoria badawcze QA/QC, które chcą być na bieżąco, a także być gotowe na przyszłe wyzwania
 • Kierownicy laboratoriów, którzy chcą wykorzystać pełny potencjał analityczny urządzeń badawczych

Sesja 1(ok. 11:05)

Analiza mleka na GC-MS – Obecnie spotykamy się z dużą skalą oszustw żywnościowych, które stanowią zagrożenie dla konsumentów. Dowiedz się o kompletnym rozwiązaniu opartym na GC, aby wykryć zafałszowania mleka.

Sesja 2 (ok. 11:25)

Analiza mleka na IC - Omówiony zostanie przepływ pracy z wykorzystaniem chromatografii jonowej do profilowania glikanów mleka, laktozy i węglowodanów w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów.

Sesja 3 (ok. 11:45)

Węglowodory nasycone olejów mineralnych i węglowodory aromatyczne (MOSH/MOAH)

Temat sprzed 10 lat, który wciąż jest przedmiotem zainteresowania chemików na całym świecie. Podczas spotkania zostanie zaprezentowane w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, oparte na szeroko stosowanej w tej dziedzinie technice LC/GC.


Prowadzący

Daniela Cavagnino
Product Marketing Manager
GC and Autosampler and Applied Technologies
Thermo Fisher Scientific 

Daniela Cavagnino uzyskała tytuł magistra chemii na Uniwersytecie w Mediolanie we Włoszech. Rozpoczęła karierę w chromatografii gazowej w Thermo Fisher Scientific, przez kilka lat pracując w laboratoriach badawczo-rozwojowych nad innowacją w technologii GC. Następnie przeniosła swoje zaplecze techniczne na stanowiska związane z zarządzaniem produktami i marketingiem z ponad 10-letnim doświadczeniem w promowaniu technologii i aplikacji GC/GC-MS w kilku różnych segmentach rynku.

Wai-Chi Man
Product Marketing Manager
IC/SP
Thermo Fisher Scientific 

Niedawno przeniosła się do działu marketingu produktów z roli wsparcia sprzedaży aplikacji w ThermoFisher Scientific.

Specjalizuje się w chromatografii jonowej (IC) od ponad 32 lat z 35-letnim doświadczeniem w chemii analitycznej w szerokim zakresie technik (IC, LC, GC, CE, MS, NMR, ICP, FTIR itp.). Spędziła 7 lat w Wellcome Research wspierając badania strukturalne dla chemików medycznych przy użyciu szerokiej gamy instrumentów analitycznych. Łącznie 20 lat w branży farmaceutycznej w ramach GlaxoSmith Kline, od badań po przenoszenie metod do produkcji. Pracowała i odpowiadała za wiele leków od antywirusowych po respiracyjne.

„Pracuję dla ThermoFisher Scientific od 2011 roku, współpracując z szeroką gamą klientów z różnych branż, zapewniając wsparcie w zakresie chromatografii jonowej w opracowywaniu metod, rozwiązywaniu problemów, przygotowywaniu próbek, szkoleniach, seminariach, wydarzeniach i warsztatach. W tym czasie zdobyłam większą wiedzę, umiejętności i zrozumienie w różnych obszarach IC, takich jak IC-MS, IC-ICP-MS, analiza HPAE-PAD, metabolomika i pestycydy polarne. Z pasją promuję STEM (Science Technology Engineering Mathematics) wśród przyszłych naukowców poprzez zachęcanie i wspieranie ich.”

Jorn Hofsteenge
Analytical Support Specialist
Interscience BV, Netherlands

Jorn pracuje obecnie w Interscience BV, Holandia jako analityk. Jest absolwentem chemii o specjalności chemia sądowa. Posiada około 10-letnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu chemii analitycznej i chemii organicznej.


  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR


2022 Global IC Symposium 

Możesz wysłuchać wszystkich prelekcji z Sympozjum IC – teraz webinary dostępne są na żądanie.

Uzyskaj dostęp już teraz, aby obejrzeć ponad 15 prezentacji przygotowanych przez specjalistów Thermo Fisher Scientific, skupionych na analizie środowiskowej, żywności i napojów, przemyśle oraz bio/farmaceutycznej.

Kluczowe cele webinaru

 • Poznasz opinie z panelu ekspertów
 • Dowiesz się, jak najnowsze aplikacje IC pomagają w osiąganiu przełomów
 • Zdobędziesz cenne informacje na temat tego, jak postępy w IC mogą rozwiązywać współczesne problemy

Chromatografia jonowa w badaniach wody

Oznaczanie anionów nieorganicznych w wodzie pitnej jest prawdopodobnie aplikacją, która ustanowiła chromatografię jonową (IC) ważną technikę analityczną dla laboratorium środowiskowego. Niniejsza prezentacja przedstawia, w jaki sposób zastosowanie IC do oznaczania anionów w wodzie pitnej ewoluowało przez prawie pół wieku i przedstawia na przyszłość perspektywy IC w laboratorium środowiskowym.

Prowadzący

Dr Jeffrey Rohrer
Director of Applications Development
Thermo Fisher Scientific


Rozwój metod w chromatografii jonowymiennej

Poznaj proces opracowywania metody za pomocą chromatografii jonowej, od wyboru eluentów po wybór kolumny, typu próbki oraz detektorów. Ta prezentacja zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby opracować odpowiednie, niezawodne metody IC, które są optymalne dla twoich analiz.

Prowadzący

Dr Detlef Jensen
Ion Chromatography Field Application Expert
Thermo Fisher Scientific 


Techniki przygotowania próbek do chromatografii jonowej

Przygotowanie próbki jest często konieczne w zastosowaniach chromatografii jonowej, gdzie stężenia analitów docelowych są zbyt wysokie lub zbyt niskie, składniki matrycy jonowej powodują zakłócenia lub zanieczyszczenia w próbce uszkadzają kolumnę IC i supresor. Różne techniki przygotowywania próbek w trybie off-line lub in-line mogą być stosowane w celu poprawy niezawodnego oznaczania analitów docelowych w trudnych matrycach próbek metodą IC.

Prowadzący

Dr Yan Liu
Director of Chemistry Research & Development
Thermo Fisher Scientific 


  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR


Pierwsza metoda analityczna do analizy zarówno HAA, jak i polarnych pestycydów za pomocą IC-MS/MS

Wśród wytycznych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia zostały określone zasady oznaczania kwasów reprezentatywnych kwasów halogenooctowych (HAA).

Związki te są drugą po trihalometanach (THM) najpowszechniejszą klasą produktów ubocznych dezynfekcji w wodzie pitnej. Do chwili obecnej większość technik analitycznych stosowanych do analizy HAA opiera się na chromatografii cieczowej lub gazowej sprzężonej z pojedynczymi lub potrójnymi detektorami kwadrupolowymi. Obie techniki są często poprzedzone czasochłonnymi i kosztownymi czynnościami przygotowawczymi. Dlatego należy opracować nowatorskie metody, które uwzględnią wyzwanie, jakim jest analiza silnie polarnych pestycydów w wodzie pitnej i środowisku.

Francuska Szkoła Zdrowia Publicznego (LERES/EHESP) opracowała pierwszą metodę analityczną do analizy zarówno HAA, jak i polarnych pestycydów za pomocą IC-MS/MS. Metoda jest prosta, bez przygotowania próbki, bardzo czuła i bezrozpuszczalnikowa. Metoda została zwalidowana przez francuską komisję akredytacyjną. Metoda analityczna i dane z walidacji zostaną przedstawione podczas tego webinaru.

Kluczowe cele webinaru

 • Najnowsza technika IC-MS/MS dla HAA zgodnie z metodą EPA 557
 • Ostatnie zmiany w analizie HAA pod kątem optymalizacji procesów i monitorowania zgodności

Kto powinien uczestniczyć?

 • Operatorzy wodociągów zainteresowani analizą produktów ubocznych dezynfekcji w celu monitorowania zgodności
 • Naukowcy zainteresowani najnowszymi osiągnięciami metod analitycznych
 • Kierownicy laboratoriów, którzy rozważają nowe oprzyrządowanie IC do tych zastosowań

Prowadzący

Mari-Vorgan Louyer
Responsable Analyse Chimie
French School of Public Health (LERES/EHESP)

Mari-Vorgan Louyer od blisko 20 lat zajmuje się chemią analityczną. Dołączyła do laboratorium badawczego ds. środowiska i zdrowia Francuskiej Szkoły Zdrowia Publicznego (LERES/EHESP) w 2005 roku, najpierw jako analityk, a od 2011 jako kierownik zespołu. Wdrożyła i prowadzi szeroki zakres metod fizykochemicznych, takich jak automatyczna kolorymetria (przepływ ciągły, analiza dyskretna), elektrochemia, wolumetria, chromatografia jonowa, grawimetria w matrycach środowiskowych (woda, powietrze, gleba). Wyniki analityczne są opracowywane w ramach akredytacji COFRAC (Francuski Komitet Akredytacyjny) w zakresie kontroli sanitarnej i działalności badawczej. Każdego roku powstaje około 50 000 wyników, z których 96% jest akredytowanych. Mari-Vorgan zajmuje się również opracowywaniem innowacyjnych metod analitycznych, w tym metod opartych na chromatografii jonowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Przez ostatnie 10 lat z powodzeniem wdrożyła w ramach akredytacji kilka metod IC, takich jak chromatografia jonowa 2D, IC-MS, IC-MS/MS.


  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARSzybka, dokładna i czuła analiza kwasów halogenooctowych (HAA) przy użyciu IC-MS/MS

Kwasy halogenooctowe (HAA) są produktami ubocznymi dezynfekcji (DBP) generowanymi podczas procesu chlorowania wody i stwierdzono, że zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Analiza HAA jest złożonym i długotrwałym procesem z ustalonymi metodami GC-MS lub IC-MS, które zwykle trwają godzinę.

Tutaj udostępniamy nową aplikację HAA wykorzystującą innowacje w chromatografii jonowej w połączeniu z potrójną kwadrupolową spektrometrią masową. Prezentacja szczegółowo opisuje elastyczność i oszczędność czasu przy zastosowaniu zoptymalizowanej konfiguracji IC-MS wraz z jej zdolnością do oferowania dokładnych i powtarzalnych wyników.

Kluczowe cele webinaru 
Dowiedz się, jak ta nowa aplikacja może pomóc:

 • Przyspieszyć analizy HAA
 • Uzyskać wiarygodną i dokładną ocenę ilościową z łatwego w użyciu systemu
 • Osiągnąć wydajność, która spełnia ograniczenia regulacyjne i spełnia wytyczne

Kto powinien uczestniczyć?

 • Analitycy pracujący w laboratoriach środowiskowych, wodnych, napojów i żywności
 • Rządowe i kontraktowe organizacje testujące, które chcą ulepszyć metody i obniżyć koszty
 • Naukowcy chcący poznać innowacje w chromatografii i spektrometrii mas

Prowadzący

Wai-Chi Man
Ion Chromatography - Technical Specialist
Thermo Fisher Scientific, Hemel Hempstead, UK

Specjalizuje się w chromatografii jonowej od ponad 30 lat. Posiada 33-letnie doświadczenie w chemii analitycznej w szerokim zakresie technik (IC, LC, GC, CE, MS, NMR, ICP, FTIR itp.). Spędziła 7 lat zajmując się StructuralElucidation przy użyciu szerokiej gamy instrumentów analitycznych. 20 lat w branży farmaceutycznej - od badań do produkcji. Pracuje dla ThermoFisher Scientific od 8 lat, współpracując z klientami z różnych branż. Pasjonatka promowania STEM (Science Technology Engineering Mathematics) wśród przyszłych naukowców.

George Renney
Field Application Specialist
Thermo Fisher Scientific

George jest naukowcem zajmującym się zastosowaniami użytkowymi aplikacji, specjalizującym się w opracowywaniu zarówno badań, jak i rutynowych zastosowań ilościowej spektrometrii mas. George ma 5-letnie doświadczenie w przemysłowej spektrometrii mas. Rozpoczął karierę w zakładzie Proteomics na Kings College London University, gdzie przed dołączeniem do Thermo Fisher Scientific zdobył wiedzę ekspercką w zakresie eksperymentów ilościowych i odkrywczych.


  ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR
Nasza kompleksowa obsługa serwisowa to KOMFORT TWOJEJ PRACY.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami poprzez e-mail, telefon lub 
Formularz zgłoszenia